// IGMAKO Smart Solution Services

Telekomunikaciona infrastruktura i usluge

IGMAKO Smart Solutions nudi svojim klijentima čitav niz rešenja za telekomunikacione infrastrukture i servise kako bi garantovao uslove za pouzdan i kvalitetan prenos podataka, govora i audiovizuelnih sadržaja.

IGMAKO Smart Solutions nudi usluge široke namene koje stvaraju uslove za pouzdanu, skalabilnu i visoko kvalitetnu komunikaciju. Naša specijalnost su:

Pristupna i prenosna mreža

Dizajniramo strateška rešenja koja nude maksimalnu pokrivenost  od backbone do  last mile uredjaja, sa različitim tehnološkim potrebama (fiksni Opticki WDM prenos i pristup OLT / ONT, IP / MPLS i radio transport Microwave,point-to-point, point-to-multipoint bazne stanice, Femto ćelije) u urbanim i u ruralnim okruženjima, pružajući uslugu visokog nivoa kvaliteta, dostupnosti i stabilnosti mreže.

Kritična infrastruktura i usluge

IGMAKO Smart Solutions čvrsto se zalaže za razvoj kritične infrastrukture i usluga mreža sledeće generacije i jedan je od katalizatora u primeni od GSM-R ka privatnim mrežama LTE / 4G i 5G tehnologije, olakšavajući masovno uvođenje mobilnih širokopojasnih usluga.

Softverski definisane mreže od SDN do SD-WAN

Naše dugotrajno iskustvo u softverski definisanim mrežnim rešenjima pomaže našim klijentima stabilnim i efikasnim mrežnim okruženjima. SD-WAN pojednostavljuje umrežavanje filijala smanjenjem troškova uz nezavisnost transporta preko MPLS-a, 4G / 5G LTE-a i drugih tipova konekcije, poboljšavajući performanse aplikacija i povećavajući agilnost, optimizujući korisničko iskustvo i efikasnost i pojednostavljujući rad automatizacijom i upravljanjem u cloud-u.

SD-WAN vuče koren od umrežavanja definisanog softverom (SDN), koje razdvaja mrežne softverske usluge od osnovnog hardvera, omogućavajući da mrežna kontrola postane direktno programabilna i da se osnovna infrastruktura apstrahuje za aplikacije i mrežne usluge.

Virtuelizacija mrežne funkcije iz vRAN u vCPE

Specijalnost IGMAKO Smart Solutions jeste transformisanje prethodno zasnovane hardverske operacije u virtualne funkcije zasnovane na softveru.

Zahvaljujući vCPE, korisnička oprema kao što su ruteri, firewall, VPN-ovi i NAT koji su nekada zahtevali namenski hardver, sada može da pređe na virtualne funkcije zasnovane na softveru.

Ovakva procedura i postavka mreže omogućava brže i efikasnije korišćenje. Slično tranziciji koja se dogodila u IT mrežama, većina operatora se okreće ka mreži zasnovanoj na softverskim rešenjima da bi postali fleksibilniji u pružanju novih usluga, poboljšanju karakteristika i ukupnom upravljanju mrežom. vRAN premešta funkcije kontrolera današnjih hardverskih baznih stanica na centralizovane servere, kako bi mrežnim operaterima omogućio objedinjavanje i prilagođavanje radio resursa radi boljeg korisničkog saobraćaja i kapaciteta.

IOT i pametno sve

Mašine koje uče i munjevito brza komunikacija otkriće su u eri Smart Everything – gde su uređaji pametniji, sve je povezano i sve mora biti sigurno.

IGMAKO Smart Solutions nude trenutno tri tehnologije koje imaju najveći potencijal za pokretanje poslovne transformacije i dugoročnu vrednost, Internet stvari (IoT), Robotska automatizacija procesa (RPA) i Veštačka inteligencija (VI) prilagođene potrebama svakog korisnika.

// USLUGE

Stručna podrška za pametna rešenja IGMAKO